Kontakty

Booking vystoupení
Martha Elefteriadu, David Filip
Martha.Tena.info@email.cz

Korespondence, žádosti o autogram
David Filip
Martha.Tena.info@email.cz

Komunikace s médii, PR
Martha Elefteriadu, David Filip
Martha.Tena.info@email.cz

Hudební vydavatelství
www.supraphon.cz
www.multisonic.cz

Řecké tance
Martha Elefteriadu
lektoři: Jitka Umancová & Petra Poučková
organizační tým: David Filip
přihlášení na kurz výhradně přes e-mail: Martha.Tena.info@email.cz


Zasílání newsletterů

V případě, že chcete do svého e-mailu dostávat informace o akcích Marthy a Teny, požádejte o zaregistrování svého e-mailu na adresu Martha.Tena.info@email.cz. Prosíme o připojení souhlasu se zasíláním newsletterů.

K souhlasu se zasíláním newsletterů

Přihlášením se k odběru newsletteru nebo přihlášením se do kurzu řeckých tanců budeme využívat Vaše osobní údaje. Abychom předešli případným nedorozuměním, přečtěte si, prosíme, níže uvedené informace k souhlasu se zpracováním těchto dat.

 1. Udělujete nám tímto jako Správci souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jsme mohli zpracovávat tyto osobní údaje:
 • emailovou adresu
 • telefon
 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • bankovní účet
 1. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailovou adresu je nutné zpracovat pro účely zasílání obchodních sdělení.Jméno, příjmení a pohlaví budou zpracovány za účelem přizpůsobení oslovení a výběru obsahu obchodních sdělení. Poskytnutí těchto údajů není povinné.Telefonní číslo a bankovní účet bude zpracováno za účelem organizace řeckých tanců. Poskytnutí tohoto údaje není povinné.Osobní údaj typu e-mail bude zpracováván po nezbytně dlouhou dobu od udělení souhlasu.Ostatní osobní údaje budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po nezbytně dlouhou dobu od účasti v kurzu řeckých tanců.
 1. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Poskytovatel marketingového software, společnost MailChimp, se sídlem The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.
 2. Poskytoval e-mailové adresy martha.tena.info@email.cz, Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.:
  B 6493 společnost Mailkit s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Novákových 970/41, PSČ 18000, IČ: 264 49 901.
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy.
 • Na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.